Name: My Oasis – Calming and Relaxing

Phiên bản: 1.272

Tính Năng:

  • Tiền sẽ tăng khi bạn dùng
  • Giúp bạn nâng cấp thoải mái

Giới thiệu:

  • Trình giả lập ban đầu theo phong cách thư giãn.
  • Cơ chế trò chơi được xây dựng theo nguyên tắc sau, bạn cần tạo một số vật thể, động vật, cây cối, cây bụi, sông ngòi và các vùng nước khác trên đất trống, nhưng bạn không nên mang đi vì những người tạo ra trò chơi đã thực hiện mô hình tương tác độc đáo trong ốc đảo của bạn, vì vậy tất cả các đối tượng và các yếu tố sẽ tiếp xúc với nhau, phát triển và phát triển độc lập.
  • Nói cách khác, bạn chỉ có thể xem mọi thứ diễn ra trong quá trình thưởng thức.
  •  Đồ họa đa giác đẹp mắt được kết hợp hoàn hảo với không khí chung của trò chơi.

Link tải:Download