Tạo acc từ 1 game bất kỳ của 3733

Bước 1: Tải bất kỳ game nào thuộc 3733 game.

Sau khi cài đặt, mở game và chọn Đăng ký

Bước 2:

Chọn đăng ký bằng tên đăng nhập

Bước 3:

Điền tên đăng nhập  pass ( lưu ý nhập chính xác vì không có xác nhận lại pass)