Bước 1:Vào link tạo Tài Khoản Ấn vào : Link đăng kí

Bước 2: Điền thông tin

+ Dòng 1: Tên Tài Khoản

+ Dòng 2,3 : Mật Khẩu

Lưu ý: Tài khoản cũng như mật khẩu viết liền không dấu.

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ ….!!!!!